Naše služby‎ > ‎

PPC reklama na Internete"To be visible, or not to be...
                          - that is the question"

Reklama na Internete je jedným z kľúčových
faktorov úspechu v online biznise.
Rovnako však na online marketing
nesmú zabúdať ani firmy, ktorých podnikanie 
s Internetom priamo spojené nie je.Ponúkame Vám založenie, správu a optimalizáciu PPC reklamných kampaní v reklamných systémoch Google AdWords, Etarget, Facebook Ads, InClick, príp. v českom systéme Sklik.

Čo od nás dostanete?

 • Úvodná analýza Vašich PPC kampaní

Dôkladná analýza Vášho produktu a konkurencie na trhu a stanovenie cieľov kampane sú základom úspechu. Ak už PPC kampaň máte, povieme Vám, kde robíte chybu, čo je potrebné zlepšiť. Výsledky doterajších kampaní alebo štatistiky Google Analytics sú tiež cenným zdrojom informácií pre budúce rozhodnutia.

 • Návrh stratégie kampane

Navrhneme pre Vás stratégiu kampane, ktorá povedie k dosiahnutiu stanovených cieľov. Pomôžeme Vám s výberom najvhodnejšieho reklamného systému a zacielenia reklamy. Poradíme Vám s výškou rozpočtu.

 • Vlastný reklamný účet

Každý náš klient má svoj vlastný reklamný účet. Kedykoľvek si môžete priebeh kampane a zásahy do nej skontrolovať a na prípadné nejasnosti sa nás opýtať. Účet a s ním aj výsledky kampane Vám po jej skončení zostávajú pre ďalšie použitie.

 • Založenie novej PPC kampane, úprava existujúcej kampane

Návrh štruktúry reklamnej kampane, kľúčových slov, reklamných skupín a samotných reklám urobíme s cieľom od začiatku maximalizovať efekt kampane. Pred spustením kampane máte možnosť si ju skontrolovať a pripomienkovať, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

 • Priebežné monitorovanie a optimalizácia kampane

Aj po spustení je potrebné kampaň monitorovať, sledovať jej efektivitu, reagovať na skutočný vývoj, Vašu konkurenciu a zmeny na trhu. Upraviť kľúčové slová, reklamné texty, ceny za preklik. Čím viac prostriedkov do reklamy investujete, tým dôležitejší je tento aspekt. Odporúčame Vám túto fázu nepodceňovať a rátať na ňu minimálne 2-3 mesiace. Ak máte záujem o dlhodobejšiu správu kampane, po tomto období môže byť mesačný poplatok nižší.

 • Sledovanie konverzií

Sledovanie konverzií (dosiahnutia cieľov) Vám umožní vyhodnotenie skutočného prínosu kampane a nám pomôže nastaviť kampaň naozaj efektívne. Tento nástroj je dôležitý najmä pre e-shopy, ktoré majú možnosť presne vyčísliť a porovnať náklady na kampaň s jej prínosom.

 • Pravidelné reporty

O priebehu a výsledkoch kampane Vás budeme pravidelne informovať. Ide o Vaše peniaze, preto je dôležité, aby ste mali predstavu o výsledkoch kampane a plnení jej cieľov. Vaša spätná väzba nám umožní včas reagovať na prípadný neuspokojivý vývoj.

 • Remarketing

Remarketing je pokročilá technika zabezpečujúca opätovné oslovenie návštevníkov, ktorí už Váš web alebo e-shop navštívili, ale ho opustili bez konverzie (nestali sa Vašimi zákazníkmi), prípadne je u nich predpoklad opakovaného nákupu. Remarketing výrazne zvyšuje efektivitu kampane.

 • 120 € kredit zdarma

Na rozbeh kampane v systéme Google AdWords od nás ako nový zákazník dostanete 120 € kredit zdarma. Podmienkou pre získanie kreditu je účet AdWords nie starší ako 14 dní a použitie min. 120 € vlastných prostriedkov do 30 dní.
Cenník PPC reklamy

Na tomto mieste bol pôvodne cenník PPC reklamy. Balíčky služieb v doterajšej podobe však už nie sú aktuálne. Potreby každého klienta sú iné a našou snahou je každému navrhnúť riešenie, ktoré je preňho najvhodnejšie, preto s fixným cenníkom nepočítame. Kontaktujte nás na webe agentúry Vivantina a dohodneme si konkrétne podmienky spolupráce. Orientačne počítajte so sadzbou 33 € na hodinu práce (v závislosti od veľkosti zákazky).

 • Založenie PPC kampaní

Založenie novej kampane typu Pay Per Click (PPC) vo vybranom reklamnom systéme. Setupu predchádza analýza vašich potrieb a návrh stratégie.

 • Optimalizácia a správa PPC kampaní

Pay per click kampane je po spustení potrebné ďalej sledovať a optimalizovať, aby sa dosiahla čo najlepšia výkonnosť. Väčšie kampane sú samozrejme na optimalizáciu náročnejšie ako malé.

 • Audit PPC kampaní

Ak už máte založenú reklamné kampane, ale neviete, či sú dobre nastavené, či sú efektívne, či Vám prinášajú nových zákazníkov alebo len odčerpávajú rozpočet, urobíme Vám ich jednorazový audit bez ďalších záväzkov. Sami sa rozhodnete, či si následne objednáte naše ďalšie služby.
Objednajte si PPC reklamu

 

Nezáväzne nás môžete kontaktovať na webe agentúry Vivantina.
Potreby každého inzerenta posúdime individuálne a navrhneme najvhodnejšie riešenie.


Sledujte nás
aj na Google+:


Odporučte
túto stránku:Kontakt

0903 231435
liberum@liberum.sk

Podstránky: