Čo je Pay Per Click reklama


Čo je PPC reklama

Pay Per Click (PPC) je jedným z modelov internetovej reklamy. Anglický názov v preklade znamená "plať za kliknutie". To znamená, že neplatíte za každé zobrazenie svojej reklamy, ale až vtedy, keď na ňu niekto klikne, t.j. keď ho Vaša reklama zaujme.

V USA investície do PPC reklamy predstavujú až 40% investícii do on-line reklamy, pričom obrat on-line reklamy už dosahuje úroveň reklamy v tradičných tlačených médiách a pomaly sa doťahuje aj na lídra reklamného trhu - televíziu.

Výhody PPC reklamy

Veľkými výhodami PPC reklamy oproti ostatným druhom reklamy (televízia, billboardy a pod.) sú jej: 

  • adresnosť, t.j. zacielenie na ľudí, ktorí hľadajú práve to, čo Vy ponúkate,
  • flexibilita: kedykoľvek môžete reklamnú kampaň zmeniť, pozastaviť alebo naopak zvýšiť rozpočet,
  • merateľnosť: dá sa presne zmerať, koľko vás získanie nového zákazníka stálo a koľko ste vďaka online reklame zarobili naviac, resp. ak je kampaň zle nastavená, vidíte, že ste v strate a môžete včas urobiť príslušné opatrenia.
Viac o výhodách PPC reklamy nájdete tu.Reklama typu PPC je najčastejšie textová, môže však mať aj grafické prvky alefo formu bannerov rôznej veľkosti. Zobrazuje sa vo vyhľadávači (v našich podmienkach najčastejšie Google), keď niekto hľadá kľúčové slovo, na ktoré je nastavená Vaša reklama. Alebo na www-stránkach zapojených do reklamnej siete, ktoré majú zameranie podobného charakteru ako dané kľúčové slovo.

Úlohou zadávateľa reklamy, resp. reklamnej agentúry, ktorá preňho kampaň pripravuje, je zostaviť reklamné texty a zoznamy kľúčových slov, určiť vhodnú úroveň maximálnej ceny za klik a nastaviť ostatné parametre reklamnej kampane tak, aby reklama čo najefektívnejšie plnila svoj účel. A následne počas trvania kampane ju sledovať a optimalizovať podľa skutočného vývoja.

Dominantnými hráčmi na slovenskom PPC trhu sú Google (so svojou službou Google Adwords) a Etarget. V Českej republike je popri Google silným hráčom Seznam.cz so službou Sklik. Okrem týchto reklamných systémov PPC model používa aj sociálna sieť Facebook.

 
Google AdWords
       
Etarget     Facebook Ads