Facebook Ads


Online reklamu typu Pay Per Click (PPC) poskytuje takisto sociálna sieť Facebook, na ktorej je dnes už asi 2,2 milióna ľudí zo Slovenska. Jej výhodou v porovnaní s ostatnými reklamnými systémami je možnosť presného zacielenia podľa demografických ukazovateľov (vek, pohlavie, vzdelanie, záujmy, bydlisko, zamestnávateľ...).

Okrem budovania povedomia o Vašej značke je PPC reklama na Facebooku vhodná na získanie fanúšikov pre Vašu facebookovú stránku. Určite viete, že veľký "fanklub" má sám osebe reklamný potenciál.

V určitých prípadoch je reklama na Facebooku použiteľná aj na priamu podporu predaja Vašich služieb alebo tovaru.

PPC reklama na Facebooku je zvlášť vhodná v prípade, že Vašou cieľovou skupinou sú mladí ľudia. Takmer 60% užívateľov Facebooku sú totiž ľudia vo veku 18-35 rokov.

Aké sú možnosti reklamy na Facebooku?

Najznámejšia je reklama v stĺpci na pravej strane. Ide o krátky text s ilustračným obrázkom. Menej nápadná, ale o to viditeľnejšia a účinnejšia je reklama priamo v hlavnom stĺpci medzi príspevkami priateľov a sledovaných stránok. Okrem "pravej", zamýšľanej reklamy môžete podporiť aj zobrazenie svojho konkrétneho statusu. Či už medzi svojimi priateľmi, resp. fanúšikmi stránky, alebo aj "nefanúšikom" podľa zvolených kritérií.

Ciele reklamy na Facebooku:

Cieľom kampane môže byť:
 • promovanie Vášho príspevku (statusu) a zapojenie publika (lajky, komentáre, zdieľanie)
 • získanie fanúšikov pre Vašu stránku na Facebooku
 • preklik na Vaše webové stránky
 • konverzia (t.j. dosiahnutie očakávanej akcie, najčastejšie nákupu)
 • inštalácia Vašej aplikácie
 • aktivita súvisiaca s aplikáciou
 • promovanie udalosti
 • promovanie Vašej ponuky

Čo od nás dostanete:

 • konzultáciu o možnostiach reklamy na Facebooku
 • spoluprácu pri návrhu rozpočtu a stratégie kampane
 • realizáciu kampane na Vašom vlastnom reklamnom účte (t.j. k výsledkom máte kedykoľvek prístup)
 • založenie kampane
 • návrh reklamných textov a ilustračných obrázkov
 • priebežné monitorovanie a optimalizáciu kampane
 • optimalizáciu podľa konverzií (dosiahnutia cieľov) kampane
 • sledovanie návštevnosti prostredníctvom Google Analytics
 • pravidelné reporty o priebehu a výsledkoch kampane


Naše silné stránky:

 • Čísla nie sú náš nepriateľ. Pri optimalizácii kampaní v maximálnej miere využívame dostupné dáta poskytované samotným reklamným systémom aj analytickým nástrojom Google Analytics.
 • O priebehu kampane s Vami komunikujeme. Obojstranný tok informácií je pre úspech dôležitý.


Koľko Vás to bude stáť?

Náklady na reklamu na Facebooku majú 3 zložky:

 • Cena samotnej reklamy - závisí od Vašich cieľov, cieľovej skupiny, nastavenia kampane, obdobia, konkurencie v reklamnom systéme... Ceny za klik sú od 0,01 €, ceny za tisíc zobrazení od 0,1 €, pravdepodobne však zaplatíte niekoľkonásobne viac. Minimálny denný rozpočet je 1 €, opäť však záleží od Vašich potrieb.
 • DPH: ak nie ste platcom DPH, musíte sa zaregistrovať na daňovom úrade a DPH z ceny reklamy mesačne odvádzať.
 • Cena služieb agentúry, t.j. poplatok za založenie a správu kampane a služby s tým súvisiace. Kontaktujte nás, určite nájdeme obojstranne výhodné riešenie.


Nezáväzná objednávka PPC reklamy na sociálnej sieti Facebook

Ak si chcete naše služby objednať, alebo len potrebujete viac informácií, vyplňte, prosím, formulár na kontaktnej stránke agentúry Vivantina,alebo nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.


Sledujte nás
aj na Google+:


Odporučte
túto stránku:Kontakt

0903 231435
liberum@liberum.sk

Podstránky: